WSTECZ :: Strona głównaAplikuj o dotacjęKonkursy dotacyjne

KONKURSY DOTACYJNE

W ramach Programu „Równać Szanse” ogłaszane są:

 

Konkursy otwarte:

  •  Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG) - nabów wniosków rozpocznie się w 2020 roku (szczegóły wkrótce)

Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz biblioteki i domy kultury, które od roku 2008 zrealizowały co najmniej jeden projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

 

Przykładowe formularze dokumentów konkursowych (mogą ulec zmianie przed ogłoszeniem konkursu):

Zasady konkursu do pobrania   Wzór formularza wniosku, etap I   Kryteria oceny merytorycznej 

 

  • Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) - nabór wniosków trwa do 8 października 2019 r.

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

(Konkurs ogłaszany jest w sierpniu)

 

Przykładowe formularze dokumentów konkursowych (mogą ulec zmianie przed ogłoszeniem konkursu):

Zasady konkursu do pobrania  Wzór formularza wniosku  Kryteria oceny merytorycznej 

 Więcej o konkursie: TUTAJ

Konkursy zamknięte:

 

  • Fora Lokalne I etap 

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” i mają siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest zorganizowanie Lokalnego Forum Programu „Równać Szanse”, które będzie miejscem spotkania osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi i podjęciem wspólnej dyskusji na temat zasobów środowiska i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Pożądanym efektem forum jest podjęcie inicjatyw lokalnych działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w danym środowisku. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000 zł.

Konkurs ogłaszany jest w lutym.

 

  • Fora Lokalne II etap

Konkurs jest przeznaczony dla wybranych organizacji, które najlepiej zrealizowały fora lokalne w poprzednim roku. Fora na II etapie mają być miejscem, w którym możliwa będzie kontynuacja dyskusji na temat zasobów środowiska lokalnego i barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Dyskusja ta będzie prowadzona w oparciu o sporządzoną wcześniej diagnozę środowiska.

Organizacje mogą starać się o dofinansowanie do 7 000 zł na przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego i zorganizowanie forum.

Konkurs ogłaszany jest w lutym.

 

  • Projekty Modelowe

Konkurs adresowany jest do organizacji, które zrealizowały najlepsze projekty w zakończonej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse”. Wybrane organizacje mogą otrzymać dotację do 15 000 zł na opracowanie metodyki swojego projektu i wydanie jej w formie publikacji.

Konkurs ogłaszany jest w styczniu.

 

  • Projekty Modelowe - Replikacje

Konkurs skierowany jest do organizacji, które opracowały metodykę swojego projektu i wydały ją w formie publikacji Projektu Modelowego w ramach Programu „Równać Szanse”.

Celem konkursu jest upowszechnienie metod działań Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse” poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki wybranego Projektu Modelowego w nowym środowisku. Organizacje mogą się starać się o dotacje do 20 000 zł.

Konkurs ogłaszany jest w styczniu.

  • Konkurs Projekty Młodzieżowych Liderów 

Konkurs przeznaczony dla wybranych organizacji, które rekomendowały uczestników na Szkolenie Młodzieżowch Liderów Programu Równać Szanse. Warunkiem niezbędnym jest koordynowanie projektu przez Młodzieżowego Lidera, który uczestniczył w szkoleniu, któremu pomaga Patron - osoba delegowana przez organizację lub instytucję. Maksymalna kwota dotacji o jaką może ubiegać się organizacja lub instytucja to 5000 zł, na projekty trwające min. 2 miesięce. 

Konkurs ogłaszany jest w lipcu

Aby uzyskać informacje o ogłaszanych konkursach zapraszamy do działu aktualności lub prosimy o kontakt mailowy rownacszanse@pcyf.org.plWIĘCEJ AKTUALNOŚCI