WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne fora2018 Fora ogłoszenie

Tylko do 16 marca trwa nabór wniosków na Fora Lokalne Programu Równać Szanse

8 marca 2018 15:00

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przyjmuje wnioski
na Fora Lokalne I i Fora Lokalne II w ramach Programu 

"Równać Szanse 2017"

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to jednodniowe spotkania przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z ich miejscowości.

 

W konkursie mogą wziąć udział lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie "Równać Szanse" od 2000 roku i mają siedzibę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

W konkursie mogą również wziąć udział organizacje i instytucje, które już realizowały fora lokalne, nie później jednak niż w 2014 roku.

Kwota dotacji do 5 000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 16 marca 2018 r., do godziny 12:00

Ogłoszenie wyników: 28 marca 2018 r.

Termin realizacji projektów: od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r.

 

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu i wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do elektronicznego formularza wniosku.

 

 Zasady konkursu

 Kryteria oceny merytorycznej

 Wzór formularza 

 UWAGA! Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków (ikona „złóż wniosek”).

 Zamieszczony egzemplarz jest jedynie wersją podglądową!

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w edycji „Równać Szanse 2017” do udziału w konkursie Fora Lokalne II etap zostały zaproszone następujące organizacje i instytucje, które zrealizowały najlepsze Fora Lokalne w ubiegłym roku:

  • Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych, Główczyce;
  • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Grzegorzew;
  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała, Lasocin;
  • Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy, Łapczyca;
  • Fundacja Znajdź Cel, Pęgów;
  • Fundacja Animacja, Pleszew;
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, Pozezdrze;

 

Wszystkie niezbędne informacje, w tym zasady, kryteria i wzór wniosku, zostaną rozesłane do uprawnionych organizacji i instytucji drogą mailową.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ