WSTECZ :: Formularz Szkolenia "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse"!


Prosimy o wybranie jednego miejsca szkolenia i zarejestrowania się przy pomocy poniższego formularza do dnia 20 lutego 2018 r.
 


Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 10.00 do 15.00. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.


Potwierdzenia zakwalifikowania będą przesyłane w dniu zapisania się do godziny 17.00. 

Imię
Nazwisko
Pełna nazwa organizacji
Miejscowość organizacji
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się (preferowany telefon komórkowy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej się (na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu)
Wybrany termin i miejsce szkolenia
23 lutego 2018 r., Warszawa
Czy Pana/Pani organizacja aplikowała w konkursie Programu Równać Szanse? Jeśli tak, to w której edycji?
APLIKUJ O DOTACJĘ