WSTECZ :: Strona głównaAplikuj o dotację

APLIKUJ O DOTACJĘ

ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK
Przed przystąpieniem do składania wniosku:

  • Sprawdź, czy cele Twojego projektu są zgodne z założeniami programu. O jego idei i celach więcej przeczytasz na stronie
   O programie.

   • Jeżeli potrzebujesz inspiracji, poczytaj o projektach modelowych lub przeglądnij bazę dotychczas zrealizowanych projektów.
    Znajdziesz ją tutaj.

   SKŁADANIE WNIOSKU
   Aktualnie trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym. 
   Wnioski można składać do 14 marca do godziny 12-tej w południe.

   W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające
   15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r.(prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

   O dotację w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym mogą ubiegać się:
   1. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 
   20 000 mieszkańców,

   2. domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację 
   w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

   Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
   1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, 
   2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

   Więcej informacji na temat konkursu

    

   Regionalny Konkurs Grantowy zostnie ogłoszony 8 sierpnia 2019 r.

   WIĘCEJ AKTUALNOŚCI