Aktualności  (pokaż wszystkie)
16 grudzień 2014, 17:01

Wyniki Regionalnego Konkursu Grantowego!

Publikujemy Wyniki Regionalnego Konkursu Gratowego Równać Szanse 2014. więcej
16 grudzień 2014, 17:00

Szkolenia dla koordynatorów RKG 2014

Trwa rejestracja na szkolenia w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2014. więcej
16 grudzień 2014, 10:31

Informacja dla organizacji, które nie uzyskały dofinansowania w RKG

Organizacje, które nie otrzymały grantu w Regionalnym Konkursie Grantowym mogą kontaktować się w sprawach konkursu z Partnerami Regionalnymi Programu Równać Szanse. więcej
16 grudzień 2014, 10:07

Informacja dla Koordynatorów dotowanych projektów w ramach RKG 2014

Informacja dotycząca szkolenia dla koordynatorów projektów dotowanych projektów w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2014. więcej
11 grudzień 2014, 15:37

Młodzieżowi Liderzy Badaczami Orlików

Dziewięciu Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse wzięło udział w Konferencji podsumowującej Program Nasz Orlik. Wcześniej wcielili się w rolę badaczy i sprawdzili jak funkcjonują boiska Orlik 2012 w ich okolicy. Wnioski jakie nadesłali będą zamieszczone w raporcie... więcej

Ostatnie godziny naboru w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym. Termin upływa o g. 12:00

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu
"Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Przedłużony termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 11 marca  2014 roku o godzinie 12.00.

 

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy. 

Zasady konkursu.

Wzór formularza wniosku.

UWAGA! Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków (przycisk poniżej). Zamieszczony obok plik służy wyłączenie obejrzeniu formularza.

Instrukcję wypełniania wniosku.
Kryteria oceny merytorycznej diagnozy.

 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania w pracy nad diagnozą z poradnika: "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne", który można pobrać TUTAJ

 

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego:

 

1. Nasza organizacja działa na terenie dwóch powiatów, projekt chcemy realizować na terenie jednej miejscowości. Jaki obszar objąć diagnozą? 

Diagnozą obejmijcie miejscowość, z której będziecie rekrutowali uczestników do przyszłego projektu.

 

2. Lokalna Grupa Działania, obejmująca swoim zasięgiem kilka sasiadujących ze sobą gmin, chce zrealizować projekt w jednej z nich. Jaki obszar terenu mamy objąć w diagnozie?

Diagnozą obejmijcie gminę, z której planujecie rekrutować uczestników do przyszłego projektu.

 

3. Kto może aplikować w konkursie?

Organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), których siedziba znajduje się na terenach wiejskich lub małych miast (do 20 000 mieszkańców).

 

4. Kto nie może aplikować w konkursie?

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują projekty w ramach Programu „Równać Szanse” Regionalny Konkurs Grantowy; podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

 

5. Organizacja działa na terenie gminy miejsko - wiejskiej, w przyszłym projekcie chcemy prowadzić działania dla młodzieży mieszkajacej w mieście i trzech wsiach. Czy diagnozą mam objąć całą gminę? 

Tak. Diagnoza powinna obejmować obszar całej gminy miejsko - wiejskiej.

 

6. Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być młodzi ludzie uczący się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z miejscowości do 20 000 mieszkańców, w wieku od 13 do 19 lat. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.

 

7. Czy terenowy oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia może aplikować w Konkursie?

Nie, w konkursie mogą aplikować organizacje pozarządowe, których siedziba mieści się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

 

8. Czy oprócz samej diagnozy Organizacje muszą wysłać jakieś inne dokumenty?

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.plWyjątkiem jest załączenie narzędzia diagnostycznego (np. ankiety), które należy umieścić w kroku 2, punkcie 1.4 formularza wniosku diagnozy .

 

9. Co wpisać do tabeli jeśli ktoś w ostatnim czasie nie dostał żadnej dotacji na działania?

W przypadku braku dotacji w ostatnim okresie działalności należy do tabeli wpisać: „Brak” lub „Nie dotyczy”, gdyż wszystkie kolumny formularza wniosku muszą zostać wypełnione.

 

10. Jaki jest minimalny okres trwania działań projektowych?

Działania projektowe powinny być realizowane nieprzerwanie przez 15-miesięcy, a rozpocząć się i zakończyć pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r.

 

11. Czy szkolenie, obowiązkowe dla organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu, jest płatne?

Szkolenie dla organizacji jest bezpłatne. Organizacja pokrywa jedynie koszty podróży koordynatora do Warszawy.

 

12. Czy projekt może składać Uczniowski Klub Sportowy zarejestrowany w Starostwie? 

Tak, Uczniowskie Kluby Sportowe mają możliwość składania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzyło się
w Programie "Równać Szanse" w 2014 r.